Skip to content Skip to footer

วิธี ขึ้นทะเบียนโดรน 2566

     ขึ้นทะเบียนโดรน ยากมั้ย เพื่อน ๆ หลายคนวางแผนจะซื้อโดรน เพื่อถ่ายภาพมุมมองสวยๆกัน ถ้าปัญหานี้รบกวนใจเราจะมาว แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโดรนในประเทศ ไทยกันนะครับ หากคุณมีโดรน หรือกำลังวางแผนจะซื้อ คุณควรทราบว่าต้อง ขึ้นทะเบียนกสทช ขึ้นทะเบียนกรมการบิน และต้องมี ประกันภัยโดรน ก่อนที่จะบินโดรนของคุณ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทย หากจะนำไปบินที่ต่างประเทศ ต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศนะครับ  ก่อนจะเริ่มบินโดรน อันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือการขึ้นทะเบียนโดรนให้ถูกกฎหมายกับทาง กสทช. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนครับ

โดรนประเภทใดบ้างที่ต้อง ขึ้นทะเบียนโดรน

 1. โดรนที่ใช้ความถี่วิทยุบังคับต้องขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่สำนักงาน กสทช. (NBTC)
 2. โดรนที่มี กล้องบันทึกภาพต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกกรณี หรือ โดรนที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกกรณี (โดรนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ไม่มีกล้องไม่ต้องต้องขึ้นทะเบียนโดรน) ส่วนโดรนที่น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังลือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นการเฉพาะเท่านั้น

หน่วยงานที่เราจะต้องขึ้นทะเบียนโดรน มีสองหน่วยงานคือ

 1. กสทช.(NBTC)หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรน
 2. .สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการ ขึ้นทะเบียนกสทช.

การขึ้นทะเบียนสามารถขึ้นทางออนไลน์ได้ มีค่าธรรมเนียม 214 บาท ตลอดชีพ ถ้ามีการขาย ยกโดรนให้ผู้อื่นต้องแจ้งทาง กสทช.ด้วย ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เข้าหน้าเว็บ กสทช. (NBTC) สมัคร User password ก่อน
 2. เตรียม รูปถ่ายของโดรนด้านหน้า-หลัง-ข้าง อย่างชัดเจน
 3. ถ่ายเลข Serial-Number ประจำเครื่องของโดรนและSerial-Number ของ รีโมตควบคุม
 4. เตรียมใบเสร็จ ใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อจากร้านค้า
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง   
 7.  กรอกข้อมูล และอัพโหลด เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ของ กสทช.
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการ ขึ้นทะเบียนCAAT
 1. หนังสือรับรองตนเองของนักบินโดรน (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ CAAT
 2. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 (วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)
 3. รูปถ่าย Serial Number ของโดรน ต้องชัดเจน 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ต้องชัดเจน พร้องเซนต์สำเนา
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องชัดเจน พร้องเซนต์สำเนา
ประกันภัยโดรนที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องมีความคุ้มครองอย่างไร

ความคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดคือต้องมี ประกันโดรน ความรับผิดบุคคลที่สามในวงเงินหนึ่งล้านบาทจึงจะสามารถนำมาใช้ขึ้นทะเบียนกับ กรมการบินพลเรือน เพื่อทำใบอนุญาตนักบินโดรน ซึ่งปัจจุบัน ประกันโดรน ๆ แบ่งตามความคุ้มครองเป็นสองประเภท คือ

 1. ประกันภัยโดรน แบบคุ้มครองบุคคลที่สาม วงเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาท ตามกฎหมายกำหนด สามารถขึ้นทะเบียนโดรนได้ เริ่มต้นที่ 590 บาท
 2. ประกันภัยโดรน แบบมีความคุ้มครองตัวโดรนที่มีความคุ้มครองบุคคลที่สาม วงเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาท แต่มีความคุ้มครองตัวโดรน ที่สาเหตุความเสียหายเกดจากอุบัติเหตุ เสมือนประกันภัยชั้น 1 ของรถยนต์ ซึ่่งมีทั้ง ความคุ้มครอง 70% – 100% ของราคาซื้อ มีทั้ง โดรนเกษตรและโดรนถ่ายภาพ โดรนสำรวจ 

ที่กระเป๋าตังค์โบรกเกอร์ เรามีแบบประกันให้คุณเปรียบเทียบหลากหลายบริษัท หลายผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสอบถามกับแอดมินเราเพื่อหาแบบประกันโดรนที่ คุณถูกใจที่สุด 

เลือก ประกันโดรน เพื่อนำไป ขึ้นทะเบียนโดรน

บทลงโทษ ถ้าไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโดรน และไม่มีใบอนุญาต นักบินโดรน

บทลงโทษ ตาม พ.ร.บ การเดินอากาศ และข้อบังคับการทำการบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน หากใครกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ดังกล่าว เบื้องต้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยนับเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับ จากข่าวที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางท่านโดนปรับหลักแสนกันเลยทีเดียว การบินโดรนในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องต้องห้าม เพียงแต่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฏหมายนะครับ จะได้บินแบบสบายใจ และที่สำคัญคือเราจะได้เป็นนักบินโดรนที่ถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ

11 ข้อควรรู้ก่อนบินโดรน

 1. ห้ามบินโดรน ในกรุงเทพ ในรัศมี ระยะ 19 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และห้ามบินใกล้และในเขตพระราชฐาน
 2. ห้ามบินโดรนบริเวณเขตหวงห้าม อุทยานต่าง ๆ และ เขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP -Thailand) รวมทั้งบริเวณพื้นที่  9 กิโลเมตร  จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
 3. ห้ามบินโดรนในบริเวณสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

 4. ห้ามบินโดรนสูงเกิน 90 เมตร  เหนือพื้นดิน เพราะอาจเข้าไประดับความสูงของเครื่องบินได้

 5. ห้ามบินเข้าเฆม หมอก ต้องบินโดรนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกซึ่งสามารถมองเห็นโดรนได้อย่างชัดเจน

 6. ห้ามบินโดรนเหนือชุมชน เมือง หมู่บ้าน หรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และขออนุญาตผู้จัดกิจกรรมก่อนเสมอ

 7. ห้ามบินโดรนผ่านพื้นที่ส่วนตัวที่ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรำคาญแก่ผู้อื่น 

 8. หมั่นตรวจสอบสภาพโดรน และ แบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานเสมอ

 9. ตรวจสอบ ใบอนุญาต และ ประกันภัยโดรนว่าหมดอายุรึไม่

 10. การบังคับโดรน ควรบังคับด้วยความไม่ประมาท 

 11. ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ โดรนอยู่เสมอ

ประกันภัยโดรน2566

เรารู้ว่า เวลามีค่าสำหรับคุณ เรามีบริการ 0ne Stop Service ให้คุณ ขึ้นทะเบียนโดรน สะดวก ง่าย ด้วยทีมงานมืออาชีพ
หลังขึ้นลงทะเบียนแล้ว เราตรวจสอบใบอนุญาตให้คุณทุกวันและรับ กรมธรรม์โดรนออนไลน์ ได้ทันที

หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน การขึ้นทะเบียนโดรน
สามารถสอบถามได้ที่ โทร 0906619090